Vợ chồng nhà báo Đông Quân

Nể lời chồng đi trải nghiệm I-detox, ngày đầu tim đập thình thịch, lo muốn chết!

Nể lời chồng đi trải nghiệm I-detox, ngày đầu tim đập thình thịch, lo muốn chết! Đến hôm nay, kết thúc liệu trình thải độc trong 3 ngày mới thấy thích, người nhẹ tênh, da tươi hẳn, ngủ ngon quá chừng. Chắc nhờ I-detox gột giùm mớ rong rêu, chất cặn bã trong người.

Đăng ký tư vấn