Đạo diễn Quang Dũng

Ở đây mọi người rất chu đáo từ bác sỹ đến, điều dưỡng và nhân viên dễ thương làm mình thoải mái.

Ở đây mọi người rất chu đáo từ bác sỹ đến, điều dưỡng và nhân viên dễ thương làm mình thoải mái. Đã làm detox thanh lọc 3 ngày. Cảm giác thấy người nhẹ nhỏm, tối ngủ ngon, nhẹ bụng, sáng dậy tỉnh táo không lừ khừ.

Đăng ký tư vấn